Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oplø oppvekstsenter - Avd skole
7960 SALSBRUKET
Org.nr 975269035
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Nærøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,5 2,0 1,9
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 4,2 2,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,6 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,2 4,5 2,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,4 5,0 3,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 65,5 69,4 64,5
Lærertimer som gis til undervisning 1 653 1 397 1 283
Undervisningstimer totalt per elev 127 175 257
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no