Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Opedal skule
Hellelandsvegen 40
5781 LOFTHUS
Org.nr 975281779
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensvang Herad skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 8,7 10,3 10,3 10,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 11,7 10,3 10,2 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,2 42,8 26,1 22,1 21,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 26,4 38,3 44,7 47,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,6 10,3 10,2 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 13,2 12,5 12,6 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 72,4 100,0 92,3 90,8 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 6 198 6 198 7 396 7 422 7 677
Undervisningstimer totalt per elev 59 63 72 73 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no