Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Opdøl Montessoriskole AS (privat)
Leknesveien 413
8370 LEKNES
Org.nr 911765977
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Opdøl Montessoriskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,5 5,3 6,0 8,1 10,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 10,0 11,1 10,5 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,6 54,4 44,4 30,7 28,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,3 17,0 23,5 32,7 32,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 11,9 13,1 15,9 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 3,9 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 15,5 15,9 22,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 87,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 192 3 610 4 211 5 512 6 997
Undervisningstimer totalt per elev 76 74 67 68 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no