Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Onøy/lurøy skole
Onøy 35
8766 LURØY
Org.nr 975287165
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lurøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 6,6 5,3 5,5 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 7,8 8,5 8,3 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 178,1 108,9 200,0 204,8 130,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9 6,8 4,0 3,8 5,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 9,3 11,7 12,1 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 7,7 7,2 6,1 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 10,9 11,7 11,8 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 71,5
Lærertimer som gis til undervisning 4 361 4 461 3 461 3 615 3 794
Undervisningstimer totalt per elev 77 91 82 84 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no