Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Onarheim skule
Onarheimsvegen 297
5694 ONARHEIM
Org.nr 975281442
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Tysnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,3 3,2 3,2 3,2 3,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 6,4 8,7 8,4 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,0 0,0 100,0 57,8 62,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 0,0 8,5 14,1 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 6,4 8,7 8,2 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,7 6,4 8,7 8,2 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 422 2 311 2 311 2 311 2 486
Undervisningstimer totalt per elev 90 116 86 89 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no