Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Omvikdalen skule
Fetvegen 126
5464 DIMMELSVIK
Org.nr 975281639
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 7,8 8,2 8,3 9,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,6 12,0 11,9 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,8 40,6 42,6 42,3 44,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 27,9 25,5 25,9 22,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 12,5 12,1 11,8 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,2 13,5 12,5 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 89,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 921 5 190 5 488 5 666 6 230
Undervisningstimer totalt per elev 61 59 62 62 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no