Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Olsvik skole
Olsvikåsen 51
5183 OLSVIK
Org.nr 974738635
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 61,5 60,1 57,8 56,7 57,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 13,5 14,0 14,9 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 216,5 204,8 193,0 193,4 198,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 5,6 5,9 6,4 6,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 15,0 15,2 16,3 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 15,5 16,7 18,0 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 16,4 17,1 18,2 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 98,5 98,5 98,3 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 33 848 35 714 33 267 32 790 33 565
Undervisningstimer totalt per elev 50 52 50 47 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no