Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Olsvik skole
Olsvikåsen 51
5183 OLSVIK
Org.nr 974738635
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 60,1 57,8 56,7 57,5 57,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 14,0 14,9 14,7 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 204,8 193,0 193,4 198,0 225,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,6 5,9 6,4 6,2 5,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 15,2 16,3 15,9 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 16,7 18,0 18,0 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 17,1 18,2 18,0 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 98,5 98,3 98,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 35 714 33 267 32 790 33 565 33 317
Undervisningstimer totalt per elev 52 50 47 48 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no