Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Olsborg skole
Skoleveien
9321 MOEN
Org.nr 975285545
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Målselv kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 12,2 11,8 11,4 12,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 11,9 11,2 11,0 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,0 53,1 67,4 37,4 41,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,5 19,7 14,8 25,9 22,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 12,0 11,2 11,1 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 13,9 13,7 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 85,0 100,0 100,0 92,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 534 7 875 7 819 7 429 7 642
Undervisningstimer totalt per elev 55 62 66 68 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no