Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Olsborg skole
Skoleveien
9321 MOEN
Org.nr 975285545
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Målselv kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,9 10,4 12,2 11,8 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 13,5 11,9 11,2 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,0 49,0 53,1 67,4 37,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,2 23,5 19,7 14,8 25,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 13,6 12,0 11,2 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 14,6 13,9 13,7 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 85,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 940 6 534 7 875 7 819 7 429
Undervisningstimer totalt per elev 60 55 62 66 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no