Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Olderskog skole
Skul-Svends Veg 5
8661 MOSJØEN
Org.nr 975286738
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,2 25,7 28,5 29,6 29,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,0 12,8 12,2 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,1 87,4 58,8 77,7 89,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 13,8 18,7 13,5 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 14,0 12,8 12,4 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 19,3 19,0 16,8 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,2 94,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 878 16 520 18 063 18 843 18 582
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 58 61 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no