Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Olderskog skole
Skul-Svends Veg 5
8661 MOSJØEN
Org.nr 975286738
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,1 26,2 25,7 28,5 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 14,3 14,0 12,8 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,1 75,1 87,4 58,8 77,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 16,6 13,8 18,7 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 14,2 14,0 12,8 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 19,2 19,3 19,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,2 94,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 995 16 878 16 520 18 063 18 843
Undervisningstimer totalt per elev 59 52 53 58 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no