Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Olderdalen skole
Skolevegen 5
9146 OLDERDALEN
Org.nr 974569221
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,7 13,2 12,0 12,0 15,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 7,1 6,5 5,7 4,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,8 47,6 30,6 36,4 42,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 12,9 19,3 14,4 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7 7,5 6,5 6,5 5,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,2 9,4 9,4 7,0 5,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2 10,9 10,2 11,4 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,7 81,7 81,7 89,5
Lærertimer som gis til undervisning 9 082 7 942 7 771 7 771 10 056
Undervisningstimer totalt per elev 106 98 109 123 146
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no