Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Olden skule
Oldedalsvegen 6
6788 OLDEN
Org.nr 975277089
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stryn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,4 23,5 21,0 20,1 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,1 9,3 9,2 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 204,5 160,0 218,5 229,6 152,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,1 5,1 3,9 3,5 5,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 9,0 9,2 8,3 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 12,2 12,7 13,4 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,5 14,3 13,1 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 98,4 100,0 94,0 90,2
Lærertimer som gis til undervisning 13 070 14 592 13 194 12 380 11 612
Undervisningstimer totalt per elev 73 76 75 76 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no