Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Olavsborg Kristne skole (privat)
Rådhusveien 15
1739 BORGENHAUGEN
Org.nr 915094791
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Olavsborg Kristne skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,2 3,6 6,3 9,4 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 9,9 6,3 4,8 4,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,8 24,1 26,4 18,8 23,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,4 39,6 22,4 24,4 19,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 9,9 6,8 5,4 5,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 5,8 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,2 13,7 9,9 7,3 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,7 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,8 8,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,7 98,3 98,3 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 1 552 2 550 4 371 6 517 6 004
Undervisningstimer totalt per elev 91 75 118 152 158
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no