Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Okstad skole
Okstadvegen 6
7075 TILLER
Org.nr 979195192
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,5 9,7 9,2 9,9 10,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 14,1 14,6 12,7 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,0 41,7 39,9 38,0 44,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,1 30,4 32,8 30,7 26,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,6 14,2 12,5 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 14,8 16,5 12,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8 89,8 87,9 93,1 87,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 116 6 441 6 128 6 706 6 782
Undervisningstimer totalt per elev 56 52 51 58 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no