Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oksfjord oppvekstsenter - Avd skole
Storengveien 2
9158
Org.nr 975268608
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Nordreisa kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,3 2,1 2,1 1,9 2,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 7,6 9,6 8,5 5,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,9 35,7 34,0 30,0 26,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 20,4 23,8 25,6 20,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 7,9 10,0 8,8 6,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,2 7,9 10,0 10,1 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,2 94,2 77,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 468 1 468 1 311 1 311 1 671
Undervisningstimer totalt per elev 105 98 77 87 129
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no