Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oksenøya skole
Forneburingen 300
1364 FORNEBU
Org.nr 922266212
Offentlig skole
Grunnskole
1.-1. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 736
Undervisningstimer totalt per elev 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no