Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Okkenhaug oppvekstsenter Avdeling skole - Avdeling skole (UTGÅTT)
Okkenhaug
7600 LEVANGER
Org.nr 975279383
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 306
Undervisningstimer totalt per elev 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no