Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ogndal skole
Ogndalsvegen 985
7718 STEINKJER
Org.nr 875268872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 206
Undervisningstimer totalt per elev 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no