Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ogndal skole
Ogndalsvegen 985
7718 STEINKJER
Org.nr 875268872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Ogndal skole 6,7 6,7 6,6 6,6 7,7
Steinkjer kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 4 990,8 5 006,2
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Ogndal skole 10,5 10,7 9,1 9,9 9,0
Steinkjer kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 11,7 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ogndal skole 1 1 1 1 0
Steinkjer kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 820 803
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ogndal skole 75,3 76,5 58,7 61,5 140,0
Steinkjer kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 63,8 65,2
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ogndal skole 12,6 12,6 13,9 14,5 5,8
Steinkjer kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,4 16,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ogndal skole 10,4 10,6 9,0 10,2 9,0
Steinkjer kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 12,4 12,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ogndal skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Steinkjer kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,3 14,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ogndal skole 11,4 11,7 10,5 12,2 10,8
Steinkjer kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,1 15,9
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ogndal skole 10,5 11,7
Steinkjer kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,3 13,9
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ogndal skole 15,2 10,1
Steinkjer kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,7 16,7
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ogndal skole 0,0 0,0
Steinkjer kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 18,1 17,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ogndal skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Steinkjer kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 96,8 97,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Ogndal skole 4 513 4 513 4 408 4 425 5 206
Steinkjer kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 3 190 079 3 192 890
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Ogndal skole 71 69 82 75 83
Steinkjer kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 61 61
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no