Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ogndal skole
Ogndalsvegen 985
7718 STEINKJER
Org.nr 875268872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,7 6,7 6,6 6,6 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,7 9,1 9,9 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,3 76,5 58,7 61,5 140,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 12,6 13,9 14,5 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,6 9,0 10,2 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 11,7 10,5 12,2 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 513 4 513 4 408 4 425 5 206
Undervisningstimer totalt per elev 71 69 82 75 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no