Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ogndal skole
Ogndalsvegen 985
7718 STEINKJER
Org.nr 875268872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 6,7 6,7 6,6 6,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 10,5 10,7 9,1 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,4 75,3 76,5 58,7 61,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 12,6 12,6 13,9 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 10,4 10,6 9,0 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 11,4 11,7 10,5 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 513 4 513 4 513 4 408 4 425
Undervisningstimer totalt per elev 64 71 69 82 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no