Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øystre Slidre ungdomsskule
Bygdinvegen 1985
2940 HEGGENES
Org.nr 875294792
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øystre Slidre kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 16,3 15,2 17,3 18,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 8,4 8,6 8,5 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,2 127,1 73,8 45,6 43,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3 5,2 9,6 15,1 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 11,1 11,4 11,3 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 13,7 13,9 14,8 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,4 98,4 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 094 8 474 8 208 9 196 10 156
Undervisningstimer totalt per elev 73 78 77 77 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no