Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øystre Slidre ungdomsskule
Bygdinvegen 1985
2940 HEGGENES
Org.nr 875294792
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øystre Slidre kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,3 15,2 17,3 18,1 18,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 8,6 8,5 7,2 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 127,1 73,8 45,6 43,7 32,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,2 9,6 15,1 14,1 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 11,4 11,3 9,6 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,9 14,8 12,0 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 474 8 208 9 196 10 156 10 156
Undervisningstimer totalt per elev 78 77 77 91 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no