Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øystre Slidre kommune
Kommunenr 0544
Alle grunnskoler med adresse i Øystre Slidre kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 40,0 44,3 44,4 47,2 48,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 9,4 9,2 9,2 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,5 93,1 69,0 64,1 46,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 8,5 11,5 12,2 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 10,3 10,0 10,0 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,4 10,6 10,8 10,8 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 12,3 12,1 12,2 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 97,1 96,3 94,6 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 26 404 26 630 27 026 28 482 30 066
Undervisningstimer totalt per elev 76 76 77 77 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no