Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øystese skule
Ingebrigt Vik-Vegen 24
5610 ØYSTESE
Org.nr 973954008
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvam kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,8 22,5 25,9 24,6 23,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,4 11,2 11,8 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,4 87,0 61,7 70,8 55,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 12,3 16,5 14,9 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 12,4 11,3 11,9 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,0 13,7 15,3 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,9 99,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 075 14 431 17 495 16 327 15 751
Undervisningstimer totalt per elev 61 60 66 63 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no