Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øyra skule
Porsemyrvegen 43
6103 VOLDA
Org.nr 975277100
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,0 28,7 29,6 28,1 28,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,6 12,6 12,9 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 7 8 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,1 48,2 46,8 53,2 48,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 24,8 25,6 23,1 25,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 12,6 12,6 13,0 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 18,3 16,2 16,8 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 209 20 121 20 805 19 780 20 321
Undervisningstimer totalt per elev 55 59 59 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no