Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øyra skule
Porsemyrvegen 43
6103 VOLDA
Org.nr 975277100
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 27,0 28,7 29,6 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 13,5 12,6 12,6 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 7 8 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,6 94,1 48,2 46,8 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 13,8 24,8 25,6 23,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 13,4 12,6 12,6 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 17,5 18,3 16,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 222 19 209 20 121 20 805 19 780
Undervisningstimer totalt per elev 60 55 59 59 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no