Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øygarden ungdomsskule
Ternholmvegen 57
5337 RONG
Org.nr 978606741
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,5 21,3 22,8 20,6 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,3 9,3 9,3 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,5 39,8 51,4 48,0 55,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 23,6 16,2 17,3 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 13,9 12,6 12,5 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 18,2 17,6 15,5 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 94,6 94,2 96,5 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 11 998 12 711 13 337 12 140 11 803
Undervisningstimer totalt per elev 59 64 70 71 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no