Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øygarden kommune
Kommunenr 1259
Alle grunnskoler med adresse i Øygarden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 67,2 70,6 73,6 65,8 62,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,4 10,3 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 15 14 19 19
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,7 45,0 48,5 34,4 35,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,5 21,1 19,3 29,3 30,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,4 11,0 11,8 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 13,9 12,6 12,5 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 15,2 15,8 15,1 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 98,5 93,3 96,3 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 42 986 46 181 48 065 42 915 40 976
Undervisningstimer totalt per elev 67 69 70 65 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no