Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øygard ungdomsskole
Eddaveien 25
4327 SANDNES
Org.nr 974610922
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,8 46,5 45,0 46,7 34,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,4 10,1 10,0 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,8 121,2 107,5 133,6 136,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 6,9 8,3 6,5 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 12,6 13,4 13,3 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,4 14,9 14,6 23,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 100,0 100,0 97,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 654 26 974 26 175 26 754 18 792
Undervisningstimer totalt per elev 66 70 65 66 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no