Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øygard ungdomsskole
Eddaveien 25
4327 SANDNES
Org.nr 974610922
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 46,5 45,0 46,7 34,1 42,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 10,1 10,0 14,5 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 121,2 107,5 133,6 136,5 130,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 8,3 6,5 8,9 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 13,4 13,3 19,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 14,9 14,6 23,3 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,3 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 974 26 175 26 754 18 792 24 336
Undervisningstimer totalt per elev 70 65 66 45 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no