Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øyfjell oppvekstsenter - Avd skule
Øyfjell
3890 VINJE
Org.nr 975278832
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vinje kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 4,6 4,6 4,6 4,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,2 10,6 12,1 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,9 65,0 68,3 78,3 38,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 13,1 12,9 12,9 26,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,0 10,6 12,4 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 12,1 11,7 13,7 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 680 2 836 2 874 2 874 3 221
Undervisningstimer totalt per elev 71 73 70 61 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no