Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øyer ungdomsskole
Hundervegen 85
2636 ØYER
Org.nr 974595761
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øyer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,7 19,6 19,4 20,9 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 9,3 9,6 9,4 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,8 39,9 36,1 38,2 35,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,0 20,9 22,6 21,0 23,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 12,4 12,7 12,6 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 14,0 14,8 15,8 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,8 99,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 800 11 457 10 901 11 663 10 857
Undervisningstimer totalt per elev 76 70 69 69 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no