Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øyer kommune
Kommunenr 0521
Alle grunnskoler med adresse i Øyer kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 57,9 50,1 51,3 53,3 51,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 11,6 11,4 11,3 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 10 10 10 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,8 55,0 55,8 53,2 45,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9 19,7 18,7 19,2 22,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 13,3 12,9 12,7 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 12,4 12,7 12,6 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 15,5 13,5 14,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,6 99,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 36 906 33 154 33 226 34 337 33 269
Undervisningstimer totalt per elev 66 61 62 63 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no