Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øye skule
Øyatrøvegen 22
6650 SURNADAL
Org.nr 975283828
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Surnadal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,6 26,7 28,8 29,6 27,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,7 12,0 10,8 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 8 10 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,7 41,0 41,0 29,8 39,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,9 28,6 26,4 33,0 25,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,7 12,1 10,9 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 15,6 15,0 13,1 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 92,5 100,0 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 18 429 18 221 19 255 19 948 19 351
Undervisningstimer totalt per elev 59 58 62 69 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no