Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øyatun skule
Steinavegen 5
5454 SÆBØVIK
Org.nr 975281663
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,1 10,8 10,8 8,8 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 9,6 9,2 9,5 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,3 50,5 46,1 34,7 37,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,3 17,2 17,9 24,5 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 12,8 12,2 12,7 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 15,6 16,7 16,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 92,0 92,8 89,5 83,2
Lærertimer som gis til undervisning 6 057 6 412 6 355 5 159 4 418
Undervisningstimer totalt per elev 62 68 71 69 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no