Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øya videregående skole (privat)
Kvålsvegen 133
7228 KVÅL
Org.nr 974149966
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-13. trinn
Skoleeier: Øya videregående skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,6 5,0 7,0 8,9 7,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 8,5 9,0 7,2 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 172,7 285,7 114,0 165,7 84,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,7 2,8 7,1 3,9 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3 11,3 11,9 9,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 15,6 20,0 12,6 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,6 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 76,4 100,0 100,0 90,5
Lærertimer som gis til undervisning 1 064 3 078 4 170 5 263 4 007
Undervisningstimer totalt per elev 56 77 73 91 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no