Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øvrebygda skule
Koløyvegen 46
5419 FITJAR
Org.nr 875281372
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fitjar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 7,7 8,0 7,3 7,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 8,7 8,8 8,8 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,8 63,0 80,0 101,9 89,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8 11,9 9,4 7,4 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 8,7 8,9 8,8 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 11,8 11,1 9,9 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 001 4 959 5 045 4 631 4 503
Undervisningstimer totalt per elev 79 86 84 84 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no