Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øvrebygda skule
Koløyvegen 46
5419 FITJAR
Org.nr 875281372
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Fitjar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 8,0 7,3 7,2 5,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 8,8 8,8 9,6 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,0 80,0 101,9 89,2 138,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 9,4 7,4 9,1 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 8,9 8,8 9,6 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 11,1 9,9 10,4 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 959 5 045 4 631 4 503 3 193
Undervisningstimer totalt per elev 86 84 84 78 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no