Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øvre Slettheia skole
Slettheiveien 71
4626 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598612
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,1 12,8 13,0 13,8 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,2 9,4 9,9 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,8 112,7 69,5 107,0 60,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 8,0 11,9 8,2 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 9,9 9,1 9,7 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 13,8 11,3 12,5 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 090 8 326 8 446 9 101 7 267
Undervisningstimer totalt per elev 66 72 79 75 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no