Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øvre Rindal skole (utgått)
6658 RINDALSSKOGEN
Org.nr 975283909
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 800
Undervisningstimer totalt per elev 127
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no