Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øvre Rindal skole (utgått)
6658 RINDALSSKOGEN
Org.nr 975283909
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Øvre Rindal skole (utgått) 5,3
Rindal kommune 26,3 23,1 23,3 23,2 21,6
Møre og Romsdal fylke 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8 3 166,4
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Øvre Rindal skole (utgått) 5,8
Rindal kommune 10,1 11,5 10,7 11,2 11,3
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,7 11,4 11,3 11,0
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Øvre Rindal skole (utgått) 1
Rindal kommune 4 3 3 2 2
Møre og Romsdal fylke 467 498 513 548 566
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Øvre Rindal skole (utgått) 23,1
Rindal kommune 60,2 77,7 79,4 112,6 95,2
Møre og Romsdal fylke 68,3 63,8 61,5 57,6 55,3
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Øvre Rindal skole (utgått) 24,3
Rindal kommune 15,2 13,2 12,1 8,9 10,6
Møre og Romsdal fylke 15,4 16,4 16,6 17,7 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Øvre Rindal skole (utgått) 5,9
Rindal kommune 10,7 12,7 11,9 12,3 13,2
Møre og Romsdal fylke 12,5 12,4 12,0 11,8 11,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Øvre Rindal skole (utgått) 0,0
Rindal kommune 12,2 13,3 11,8 12,8 11,5
Møre og Romsdal fylke 14,0 14,0 13,9 14,1 13,8
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Øvre Rindal skole (utgått) 6,7
Rindal kommune 13,6 15,3 14,1 13,7 14,6
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,0 15,6 15,6 15,1
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Øvre Rindal skole (utgått)
Rindal kommune 12,8 14,6
Møre og Romsdal fylke 14,1 13,1
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Øvre Rindal skole (utgått)
Rindal kommune 13,3 15,2
Møre og Romsdal fylke 15,3 15,1
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Øvre Rindal skole (utgått)
Rindal kommune 15,0 14,1
Møre og Romsdal fylke 18,0 17,7
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Øvre Rindal skole (utgått) 100,0
Rindal kommune 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Møre og Romsdal fylke 96,6 95,8 95,6 95,3 95,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Øvre Rindal skole (utgått) 3 800
Rindal kommune 16 881 14 542 14 732 14 710 13 611
Møre og Romsdal fylke 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803 2 037 091
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Øvre Rindal skole (utgått) 127
Rindal kommune 70 61 66 63 62
Møre og Romsdal fylke 60 61 63 63 65
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no