Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øvre Rindal skole (utgått)
6658 RINDALSSKOGEN
Org.nr 975283909
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 800
Undervisningstimer totalt per elev 127
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no