Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øvre Bardu skole
Altevannsveien
9360 BARDU
Org.nr 975285618
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bardu kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,5 7,3 6,6 7,0 7,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 7,3 8,2 7,6 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,0 70,1 53,4 52,9 51,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 9,2 13,3 12,4 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 7,4 8,4 7,7 6,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 8,9 10,8 9,8 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,6 100,0 100,0 84,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 560 4 743 4 223 4 485 4 890
Undervisningstimer totalt per elev 89 101 90 98 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no