Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øvre Alta skole
Steinfossveien 18
9518 ALTA
Org.nr 975279812
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,7 13,9 14,9 13,4 12,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 7,4 7,9 8,7 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,7 28,8 37,7 118,7 77,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 24,4 20,1 6,8 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 7,6 8,2 9,1 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 11,9 10,1 13,6 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 78,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 822 9 776 10 596 9 162 8 425
Undervisningstimer totalt per elev 94 100 94 85 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no