Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øvre Alta skole
Steinfossveien 18
9518 ALTA
Org.nr 975279812
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,3 13,7 13,9 14,9 13,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 7,8 7,4 7,9 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,9 34,7 28,8 37,7 118,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 21,8 24,4 20,1 6,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 7,9 7,6 8,2 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 11,9 11,9 10,1 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,8 100,0 100,0 78,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 273 9 822 9 776 10 596 9 162
Undervisningstimer totalt per elev 84 94 100 94 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no