Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øvergård Montessoriskole (privat)
Rostadalsveien 24
9334 ØVERBYGD
Org.nr 984095961
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Øvergård Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 5,8 5,2 8,8 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,2 5,6 7,4 4,6 5,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,6 70,2 66,7 20,6 36,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,5 8,0 10,9 21,4 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 6,7 8,9 5,8 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 5,7 8,1 4,9 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 9,4 13,2 9,8 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,8 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,7 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 24,1 8,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,4 90,2 68,8 42,3 40,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 473 4 203 3 648 5 928 5 814
Undervisningstimer totalt per elev 99 127 96 152 129
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no