Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Øverbygda skole
Kyllovegen 2
7580 SELBU
Org.nr 975282945
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Selbu kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,1 7,6 7,5 6,5 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 9,6 8,4 8,5 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,4 76,1 62,4 64,6 51,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 11,6 12,4 12,1 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 9,9 8,7 8,9 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 11,7 9,7 9,8 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,2 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8 86,3 88,5 86,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 818 5 160 5 132 4 428 4 075
Undervisningstimer totalt per elev 70 77 88 87 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no