Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østvang skole
Østvangvegen 23
2340 LØTEN
Org.nr 975270882
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 675
Undervisningstimer totalt per elev 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no