Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østvang skole
Østvangvegen 23
2340 LØTEN
Org.nr 975270882
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 22,4 25,4 26,3 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 17,4 12,8 11,2 11,5 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,6 43,4 45,7 46,3 42,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,9 25,8 21,3 21,3 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,7 13,1 11,5 11,8 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 26,3 19,0 18,8 16,7 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,4 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 98,8 98,9 99,7 99,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 088 14 557 16 278 16 762 19 675
Undervisningstimer totalt per elev 42 58 66 64 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no