Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østre Trysil Montessoriskole Sa (privat)
Kirkevegen 2
2423 ØSTBY
Org.nr 995486784
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Østre Trysil Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,6 3,1 3,1 4,7 3,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 7,7 6,7 4,1 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 8,4 9,1 10,4 25,3 28,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 114,2 80,6 62,3 15,9 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 7,7 7,1 4,6 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 11,1 8,9 7,0 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 0,0 100,0 77,8 73,5
Lærertimer som gis til undervisning 1 857 2 505 2 204 3 420 2 585
Undervisningstimer totalt per elev 74 109 110 180 123
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no