Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østre Halsen skole
Halsegata 29
3260 LARVIK
Org.nr 974584689
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 28,3 27,9 28,9 30,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 15,8 16,1 15,4 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 7 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,5 68,0 54,7 68,0 60,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,0 20,9 26,5 20,8 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,2 15,8 16,2 15,5 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 18,1 18,1 17,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,6 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 950 18 870 18 620 19 650 20 750
Undervisningstimer totalt per elev 45 47 46 48 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no