Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østmarka skole (privat)
John G. Mattesons Vei 13
0687 OSLO
Org.nr 976207130
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Østmarka skole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,6 13,6 11,2 15,0 16,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 7,3 8,5 6,5 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,8 61,3 54,2 105,8 45,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 11,1 14,8 5,7 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 7,1 11,5 6,0 6,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 11,3 9,2 10,8 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 9,4 12,2 9,1 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,0 77,1 89,1 66,9 68,8
Lærertimer som gis til undervisning 8 892 8 949 7 317 9 944 10 488
Undervisningstimer totalt per elev 91 97 81 109 117
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no