Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østli skole
Marens Vei 9
1415 OPPEGÅRD
Org.nr 975322645
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,8 21,3 22,9 21,4 26,5
Antall elever per årsverk til undervisning 17,4 17,7 16,6 17,4 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 133,3 193,9 163,5 86,7 95,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 8,4 9,2 18,2 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 17,6 16,7 17,5 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 20,2 18,2 21,0 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,9 93,0 83,3 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 15 343 14 639 15 406 14 422 17 337
Undervisningstimer totalt per elev 43 42 45 43 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no