Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østgård skole
Rakeievegen 288
2150 ÅRNES
Org.nr 975272370
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 9,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 126,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 956
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no