Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østgård skole
Rakeievegen 288
2150 ÅRNES
Org.nr 975272370
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Østgård skole 8,3 8,3 9,3 9,2 9,9
Nes kommune 210,0 222,9 220,6 211,0 213,7
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Østgård skole 15,9 15,4 13,0 14,0 12,3
Nes kommune 13,3 12,8 12,9 13,8 13,8
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Østgård skole 1 3 2 2 1
Nes kommune 31 32 38 40 44
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Østgård skole 88,0 38,2 60,8 62,6 126,9
Nes kommune 78,5 77,7 66,1 64,0 58,9
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Østgård skole 14,1 33,7 18,4 18,6 7,9
Nes kommune 14,7 14,2 17,2 18,8 20,6
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Østgård skole 15,7 15,4 13,1 14,1 12,4
Nes kommune 14,6 13,6 13,5 14,7 14,3
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Østgård skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nes kommune 14,6 14,8 15,8 16,1 17,0
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Østgård skole 17,9 16,9 14,3 15,8 13,6
Nes kommune 17,6 15,7 16,3 18,0 18,6
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Østgård skole 12,7 11,9
Nes kommune 16,3 16,5
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Østgård skole 19,9 16,4
Nes kommune 19,5 19,1
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Østgård skole 0,0 0,0
Nes kommune 18,9 21,2
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Østgård skole 81,6 100,0 94,2 100,0 100,0
Nes kommune 88,0 90,4 88,8 89,7 90,1
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Østgård skole 4 804 5 134 5 933 5 671 5 956
Nes kommune 128 786 137 178 137 870 130 845 134 656
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Østgård skole 47 48 57 53 60
Nes kommune 53 56 55 52 52
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no