Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østgård skole
Rakeievegen 288
2150 ÅRNES
Org.nr 975272370
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 8,3 9,3 9,2 9,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 15,4 13,0 14,0 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,0 38,2 60,8 62,6 126,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 33,7 18,4 18,6 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 15,4 13,1 14,1 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 16,9 14,3 15,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,6 100,0 94,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 804 5 134 5 933 5 671 5 956
Undervisningstimer totalt per elev 47 48 57 53 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no