Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østgård skole
Rakeievegen 288
2150 ÅRNES
Org.nr 975272370
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,4 8,3 8,3 9,3 9,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 15,9 15,4 13,0 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,5 88,0 38,2 60,8 62,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 14,1 33,7 18,4 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 15,7 15,4 13,1 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 17,9 16,9 14,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 81,6 100,0 94,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 216 4 804 5 134 5 933 5 671
Undervisningstimer totalt per elev 52 47 48 57 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no